Các loại tài khoản: GULF BROKERS cung cấp cho Khách hàng các loại tài khoản sau:

  • Tài khoản điển hình: giao dịch trực tiếp trên thị trường khi các mức chênh lệch tăng hoặc giảm.
  • Nhiều loại công cụ để giao dịch khác: FOREX, HÀNG HÓA, CỔ PHIẾU, CHỈ SỐ …
  • Giao dịch với giao diện kích thước, biểu tượng chuẩn.
  • Chênh lệch bắt đầu từ 3 nhịp trên cặp Euro/Dollar.

Công cụ giao dịch:

Giao dịch trên nền tảng MetaTrader 5
Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ công cụ tại mục Giao dịch

Lệnh ký quỹ

Khách hàng sẽ được cảnh báo ở mức ký quỹ 50% rằng họ sắp thanh toán tự động giao dịch của mình. Và chỉ nhận được thông báo khi họ đang đăng nhập nền tảng giao dịch. Do đó, khách hàng được khuyến nghị đăng nhập vào nền tảng giao dịch thường xuyên để trực tiếp giám sát vốn sở hữu của mình và tiếp nhận thông báo. Khách hàng cũng được cảnh báo vào thời điểm mức ký quỹ giảm xuống dưới 30%, nền tảng sẽ tự động thực hiện các giao dịch của họ.

Lệ phí

Bắt đầu từ ngày 01.04.2019, GULF BROKERS LTD. thực hiện thu phí quản lý và duy trì tài khoản đầu tư với mức phí là 10 USD/tháng.
Phí bảo trì sẽ được tính nếu không có giao dịch (tiền gửi, rút tiền hoặc hoạt động giao dịch) trên Tài khoản giao dịch của bạn trong khoảng thời gian ít nhất 1 tháng.
Trong trường hợp này, GULF BROKERS bảo lưu quyền hoạt động, tính phí không hoạt động hàng tháng cho đến khi bạn trở lại và tiếp tục thực hiện giao dịch.
Theo mục 9 – Điều khoản Thỏa thuận khách hàng, bạn đã đồng ý rằng bạn phải chịu trách nhiệm và sẽ trả phí áp dụng theo thông báo, GULF BROKERS có thể khấu trừ khoản chi phí đó từ bất kỳ khoản tiền nào do chúng tôi nắm giữ thay bạn.