GMT Event Actual Previous
Wednesday, Jan 19
18:00 20-Year Bond Auction 2.210% 1.942%
21:30 API Weekly Crude Oil Stock 1.404M -1.077M
21:45 Food Price Index (MoM) 0.6% -0.6%
Thursday, Jan 20
00:00 Consumer Inflation Expectations 4.4% 4.8%
00:01 RICS Housing Price Balance 69% 71%
00:30 Unemployment Rate s.a. 4.2% 4.6%
00:30 Participation Rate 66.1% 66.1%
00:30 Employment Change s.a. 64.8K 366.1K
00:30 Fulltime Employment 41.5K 128.3K
00:30 Part-Time Employment 23.3K 237.8K
13:30 Continuing Jobless Claims 1.559M
13:30 Initial Jobless Claims 4-week average 210.75K
13:30 Initial Jobless Claims 230K
13:30 Philadelphia Fed Manufacturing Survey 15.4
13:30 ADP Employment Change 231.8K
13:30 Employment Insurance Beneficiaries Change (MoM) -42.1%
15:00 Existing Home Sales (MoM) 6.46M
15:00 Existing Home Sales Change (MoM) 1.9%
15:30 EIA Natural Gas Storage Change -179B
16:00 EIA Crude Oil Stocks Change -4.553M
16:30 4-Week Bill Auction 0.04%
21:30 Business NZ PMI 50.6
21:45 Visitor Arrivals (YoY) -27.3%
Friday, Jan 21
n/a HIA New Home Sales (MoM) 7.7%
00:01 GfK Consumer Confidence -15
07:00 Retail Sales (MoM) 1.4%
07:00 Retail Sales (YoY) 4.7%
07:00 Retail Sales ex-Fuel (MoM) 1.1%
07:00 Retail Sales ex-Fuel (YoY) 2.7%
13:30 New Housing Price Index (MoM) 0.8%
13:30 New Housing Price Index (YoY) 11.7%
13:30 Retail Sales (MoM) 1.6%
13:30 Retail Sales ex Autos (MoM) 1.3%
18:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 492
20:30 CFTC Oil NC Net Positions 360.5K
20:30 CFTC Gold NC Net Positions $199.7K
20:30 CFTC S&P 500 NC Net Positions $77.4K
20:30 CFTC GBP NC Net Positions £-29.2K
20:30 CFTC AUD NC Net Positions $-91.5K
Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị trí giao dịch của bạn, chi phí giao dịch, hay còn gọi là sự chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của một loại ngoại tệ, sẽ được trừ vào tài khoản của bạn Xin lưu ý: GULF BROKERS LTD có quyền mở rộng chi phí giao dịch theo chủ ý của công ty, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa cho các đơn đặt hàng và tổng số khách hàng tiếp cận. GULF BROKERS LTD cũng có quyền tăng lợi nhuận trong các tình huống mà điều kiện thị trường yêu cầu.
Trade on Demo

Tìm hiểu cách giao dịch trên Demo

Khám phá thế giới tài chính đầy cơ hội kinh doanh và đầu tư. Tìm hiểu cách giao dịch trên Demo và nâng cao trải nghiệm giao dịch để cho phép bản thân đưa ra những quyết định đầu tư nhanh hơn. Khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể phản hồi các diễn biến quan trọng trên thị trường mà từ đó tăng khả năng giám sát những biến động trong xu hướng thị trường.

MetaTrader 5 - Nền tảng giao dịch mạnh mẽ

  • Nền tảng đa thị trường đáp ứng nhu cầu
    của các nhà môi giới và giao dịch
  • Hệ thống giao dịch mới với năng
    suất và tính linh hoạt cao hơn
  • Trải nghiệm giao dịch mới,
    đột phá và suôn sẻ hơn
Hiểu thêm về MetaTrader 5
MetaTrader 5 Devices