GMT Event Actual Previous
Thursday, Jun 30
06:00 Current Account £-51.7B £-7.3B
06:00 Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) 10.7% 11.2%
06:00 Nationwide Housing Prices s.a (MoM) 0.3% 0.9%
06:00 Total Business Investment (YoY) 8.3% 8.5%
06:00 Total Business Investment (QoQ) -0.6% -0.5%
06:00 Gross Domestic Product (YoY) 8.7% 8.7%
06:00 Gross Domestic Product (QoQ) 0.8% 0.8%
06:30 Real Retail Sales (YoY) -1.6% -5.5% Revised from -6.0%
07:00 KOF Leading Indicator 96.9 97.7 Revised from 96.8
08:00 OPEC Meeting
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.2%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 4.9%
12:30 Personal Spending 0.9%
12:30 Personal Income (MoM) 0.4%
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 6.3%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.3%
12:30 Continuing Jobless Claims 1.315M
12:30 Initial Jobless Claims 4-week average 223.5K
12:30 Initial Jobless Claims 229K
12:30 Gross Domestic Product (MoM) 0.7%
13:45 Chicago Purchasing Managers' Index 60.3
14:30 EIA Natural Gas Storage Change 74B
15:30 4-Week Bill Auction 1.1%
16:00 Grain Stock Report
22:00 ANZ – Roy Morgan Consumer Confidence 82.3
22:30 AiG Performance of Mfg Index 52.4
22:45 Building Permits s.a. (MoM) -8.5%
23:00 S&P Global Manufacturing PMI 55.8
Friday, Jul 01
24h Canada Day
06:30 RBA Commodity Index SDR (YoY) 30.4%
07:30 SVME - Purchasing Managers' Index 60.0
08:30 Net Lending to Individuals (MoM) £5.5B
08:30 Consumer Credit £1.399B
08:30 Mortgage Approvals 65.974K
08:30 S&P Global/CIPS Manufacturing PMI 53.4
08:30 M4 Money Supply (MoM) 0%
08:30 M4 Money Supply (YoY) 4.9%
13:45 S&P Global Manufacturing PMI 52.4
14:00 ISM Manufacturing Prices Paid 82.2
14:00 ISM Manufacturing PMI 56.1
Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị trí giao dịch của bạn, chi phí giao dịch, hay còn gọi là sự chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của một loại ngoại tệ, sẽ được trừ vào tài khoản của bạn Xin lưu ý: GULF BROKERS LTD có quyền mở rộng chi phí giao dịch theo chủ ý của công ty, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa cho các đơn đặt hàng và tổng số khách hàng tiếp cận. GULF BROKERS LTD cũng có quyền tăng lợi nhuận trong các tình huống mà điều kiện thị trường yêu cầu.
Trade on Demo

Tìm hiểu cách giao dịch trên Demo

Khám phá thế giới tài chính đầy cơ hội kinh doanh và đầu tư. Tìm hiểu cách giao dịch trên Demo và nâng cao trải nghiệm giao dịch để cho phép bản thân đưa ra những quyết định đầu tư nhanh hơn. Khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể phản hồi các diễn biến quan trọng trên thị trường mà từ đó tăng khả năng giám sát những biến động trong xu hướng thị trường.

MetaTrader 5 - Nền tảng giao dịch mạnh mẽ

  • Nền tảng đa thị trường đáp ứng nhu cầu
    của các nhà môi giới và giao dịch
  • Hệ thống giao dịch mới với năng
    suất và tính linh hoạt cao hơn
  • Trải nghiệm giao dịch mới,
    đột phá và suôn sẻ hơn
Hiểu thêm về MetaTrader 5
MetaTrader 5 Devices