Nếu Biden đắc cử, thị trường sẽ trở nên khó đoán hơn

Nếu Biden đắc cử, thị trường sẽ trở nên khó đoán hơn

Thị trường tài chính có nhiều biến động trước sự kiện chính trị lớn nhất trong năm, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Các cuộc bầu cử ở Mỹ được tổ chức bốn năm một lần và luôn vào ngày thứ Ba đầu tiên sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Mười Một.