Blog author

Syam KP

Phân tích tài chính
gulfbrokers.com gulfbrokers.com gulfbrokers.com gulfbrokers.com gulfbrokers.com gulfbrokers.com

Chuyên gia đầu tư tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành FX và thị trường vốn. Nhà giao dịch giàu kinh nghiệm với lịch sử làm việc trong ngành dịch vụ tài chính đã được chứng minh, Viện Chứng khoán & Đầu tư được cấp phép (CISI- Licensed Chartered Institute for Securities & Investment) - Vương quốc Anh.