Là cách thức hữu ích để đầu cơ tại các thị trường chứng khoán hàng đầu thế giới, các chỉ số chứng khoán là các mức giá trung bình của các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán, tạo cơ hội đầu tư đòn bẩy trên khắp các thị trường vốn toàn cầu.

Bắt đầu giao dịch các chỉ số tại GULF BROKERS LTD và mở rộng danh mục đầu tư của bạn. Các chỉ số trên thế giới là một phần vô cùng quan trọng của các thị trường tài chính, đại diện cho các loại cổ phiếu hàng đầu của sàn giao dịch cụ thể. Giá trị của mỗi chỉ số giao ngay tăng khi giá trị cổ phiếu của công ty tương ứng tăng, trong khi mức giá của cổ phiếu giảm cũng sẽ dẫn đến việc giảm giá của chỉ số cụ thể.

InstrumentLot sizeTypical Spread (in pips)Trading hours (GST)
Australia 200Value of cash contract824 hours with break from 09:30 am to 10:10 am and from 24:00 pm to 02:50 am
Euro 50Value of cash contract510:00 am - 12:00 pm
France 40Value of cash contract1024 hours with break from 00:15 am to 00:30 am and from 01:00 am to 02:00 am
German 30Value of cash contract2024 hours with break from 00:15 am to 00:30 am and from 01:00 am to 02:00 am
Hong Kong 50Value of cash contract5024 hours with break from 08:00 amnto 09:00 am, from 12:30 pm to 01:15 pm and from 7:45 pm to 05:15 am
.DE30_Value of 25 future contracts2010:00 am – 00:00 am
Spain 35Value of cash contract2010:00 am - 12:00 pm
Swiss 20Value of cash contract1011:00 am - 07:30 pm
UK 100Value of cash contract524 hours with break from 00:15 amnto 00:30 am
US 500Value of cash contract224 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
.US500_Value of 50 future contracts224 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
US Dow JonesValue of cash contract2024 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
US NasdaqValue of cash contract224 hours with break from 00:15 amnto 00:30 am
.US30_ tValue of 5 future contracts2024 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị trí giao dịch của bạn, chi phí giao dịch, hay còn gọi là sự chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của một loại ngoại tệ, sẽ được trừ vào tài khoản của bạn. Xin lưu ý: GULF BROKERS LTD có quyền mở rộng chi phí giao dịch theo chủ ý của công ty, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa cho các đơn đặt hàng và tổng số khách hàng tiếp cận. GULF BROKERS LTD cũng có quyền tăng lợi nhuận trong các tình huống mà điều kiện thị trường yêu cầu.

Trade on Demo

Tìm hiểu cách giao dịch trên Demo

Khám phá thế giới tài chính đầy cơ hội kinh doanh và đầu tư. Tìm hiểu cách giao dịch trên Demo và nâng cao trải nghiệm giao dịch để cho phép bản thân đưa ra những quyết định đầu tư nhanh hơn. Khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể phản hồi các diễn biến quan trọng trên thị trường mà từ đó tăng khả năng giám sát những biến động trong xu hướng thị trường.

MetaTrader 5 - Nền tảng giao dịch mạnh mẽ

  • Nền tảng đa thị trường đáp ứng nhu cầu
    của các nhà môi giới và giao dịch
  • A new, trading system with high
    productivity and flexibility
  • Trải nghiệm giao dịch mới,
    đột phá và suôn sẻ hơn
Hiểu thêm về MetaTrader 5
MetaTrader 5 Devices