Forex (FX) là thị trường toàn cầu cho các giao dịch tiền tệ. FX là thị trường OTC (Thị trường Giao dịch Phi tập trung), nơi cung và cầu về các loại tiền tệ cụ thể được kết hợp.
Thị trường này không được bản địa hóa và bao gồm các mạng lưới được liên kết với hệ thống điện tử của các ngân hàng, cho phép giao dịch 24/5. Hơn 5 ngàn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày trên thị trường FX, và điều đó đã khiến nó trở thành thị trường lớn nhất và thanh khoản tốt nhất thế giới.

FX rất công bằng trong việc cung cấp cơ hội bởi vì các thông tin khả dụng cho bất kỳ nhà giao dịch, tại bất kỳ thời điểm nào. Hơn nữa, sự ra đời của các công nghệ tiên tiến cùng hệ thống thông tin mới đã mở rộng thị trường này đến các nhà đầu tư nhỏ hơn, vì các mức chênh lệch đã được giảm đáng kể.

InstrumentTypical Spread (in pips)**Leverage (up to)Value of 1 lotMinimum tradeTrading hours (GST)
EUR/USD31:500100.0000.0124h
GBP/USD31:500100.0000.0124h
USD/JPY31:500100.0000.0124h
USD/CHF3.51:500100.0000.0124h
NZD/USD41:500100.0000.0124h
AUD/USD41:500100.0000.0124h
USA/CAD41:500100.0000.0124h
EUR/CHF41:500100.0000.0124h
EUR/JPY41:500100.0000.0124h
EUR/GBP41:500100.0000.0124h
NZD/JPY71:500100.0000.0124h
NZD/CHF101:500100.0000.0124h
NZD/CAD101.500100.0000.0124h
AUD/CAD101:500100.0000.0124h
CAD/CHF101:500100.0000.0124h
CAD/JPY61:500100.0000.0124h
AUD/CHF101:500100.0000.0124h
EUR/CAD91:500100.0000.0124h
AUD/JPY51:500100.0000.0124h
GBP/CHF81:500100.0000.0124h
EUR/AUD91:500100.0000.0124h
CHF/JPY61:500100.0000.0124h
GBP/JPY71:500100:0000.0124h
EUR/TRY301:500100.0000.0124h
USD/TRY301:500100.0000.0124h
EUR/NZD201:500100.0000.0124h
USD/MXN1501:500100.0000.0124h
USD/ZAR2501:500100.0000.0124h
GBP/NZD251:500100.0000.0124h
GBP/AUD101:500100.0000.0124h
AUD/NZD201:500100.0000.0124h
USD/HUF2501:500100.0000.0124h
EUR/HUF2501:500100.0000.0124h
EUR/NOK2501:500100.0000.0124h
USD/NOK2501:500100.0000.0124h
EUR/SEK2501:500100.0000.0124h
USD/SEK2501:500100.0000.0124h
GBP/SEK2501:500100.0000.0124h
NOK/SEK901:500100.0000.0124h
EUR/CZK2001:500100.0000.0124h
USD/CZK2001:500100.0000.0124h
EUR/PLN2501:500100.0000.0124h
USD/PLN2501:500100.0000.0124h
USD/DKK401:500100.0000.0124h
EUR/DKK401:500100.0000.0124h
USD/RUB200001:500100.0000.0110:30-23:00
AUD/SGD101:500100.0000.0124h
CHF/HUF2301:500100.0000.0124h
EUR/HKD501:500100.0000.0124h
EUR/SGD101:500100:0000.0124h
GBP/CAD91:500100:0000.0124h
GBP/NOK2501:500100.0000.0124h
GBP/PLN2501:500100.0000.0124h
GBP/SGD221:500100.0000.0124h
SGD/JPY501:500100.0000.0124h
TRY/JPY801:500100.0000.0124h
USD/CNH301:500100:0000.0124h
USD/HKD301:500100.0000.0124h
USD/SGD91:500100.0000.0124h
ZAR/JPY501:500100:0000.0124h
GBP/DKK401:500100:0000.0124h
EUR/RUB200001:500100.0000.0110:30-23:00

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị trí giao dịch của bạn, chi phí giao dịch, hay còn gọi là sự chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của một loại ngoại tệ, sẽ được trừ vào tài khoản của bạn
Xin lưu ý: GULF BROKERS LTD có quyền mở rộng chi phí giao dịch theo chủ ý của công ty, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa cho các đơn đặt hàng và tổng số khách hàng tiếp cận. GULF BROKERS LTD cũng có quyền tăng lợi nhuận trong các tình huống mà điều kiện thị trường yêu cầu.

Trade on Demo

Tìm hiểu cách giao dịch trên Demo

Khám phá thế giới tài chính đầy cơ hội kinh doanh và đầu tư. Tìm hiểu cách giao dịch trên Demo và nâng cao trải nghiệm giao dịch để cho phép bản thân đưa ra những quyết định đầu tư nhanh hơn. Khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể phản hồi các diễn biến quan trọng trên thị trường mà từ đó tăng khả năng giám sát những biến động trong xu hướng thị trường.

MetaTrader 5 - Nền tảng giao dịch mạnh mẽ

  • Nền tảng đa thị trường đáp ứng nhu cầu
    của các nhà môi giới và giao dịch
  • Hệ thống giao dịch mới với năng
    suất và tính linh hoạt cao hơn
  • Trải nghiệm giao dịch mới,
    đột phá và suôn sẻ hơn
Hiểu thêm về MetaTrader 5
MetaTrader 5 Devices