Giao dịch mang tính mạo hiểm và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

GULF BROKERS là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và cấp phép theo luật của Ủy ban Dịch vụ Tài chính nhằm thực hiện một số danh mục kinh doanh đầu tư tài chính nhất định theo giấy phép số SD013.
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy hàm chứa mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu quả của khoản đầu tư trong quá khứ sẽ không đảm bảo hiệu quả của khoản đầu tư đó trong tương lai.

Các khoản đầu tư, hoặc thu nhập từ các khoản đầu tư có thể tăng lên cũng giảm xuống. Bạn có thể không thu hồi lại được số tiền bạn đã đầu tư.
Tất cả các ý kiến, tin tức, phân tích, mức giá hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành tư vấn đầu tư, hoặc sự mời chào hoặc gợi ý mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào hoặc các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác.

Liên hệ

Khi bạn không chắc chắn về điều gì hoặc muốn yêu cầu thêm thông tin, chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/5.