Giao dịch mang tính mạo hiểm và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

Các loại tài khoản: GULF BROKERS cung cấp cho Khách hàng các loại tài khoản sau:

  • Chênh lệch trôi nổi (đặc trưng); có thể có những trường hợp khi các điều kiện thị trường khiến mức chênh lệch tăng trên hoặc giảm dưới mức chênh lệch đặc trưng
  • Nhiều loại công cụ để giao dịch (FOREX,HÀNG HÓA, CỔ PHIẾU, CHỈ SỐ)
  • Giao dịch với kích thước lô tiêu chuẩn
  • Chênh lệch bắt đầu từ 3 pip trên cặp Euro Dollar

Công cụ giao dịch:

Có thể tìm thấy danh sách đầy đủ công cụ giao dịch cùng với tài sản cơ sở và Sàn giao dịch nơi giao dịch loại tài sản này.

Lệnh ký quỹ

Khách hàng sẽ được nền tảng cảnh báo ở mức ký quỹ 50%, rằng họ sắp cận kề việc thanh toán tự động vị thế giao dịch của mình. Khách hàng chỉ nhận được thông báo lệnh ký quỹ tự động nếu họ đang đăng nhập vào nền tảng giao dịch của mình. Do đó, khách hàng được khuyến khích đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình thường xuyên để đảm bảo họ giám sát Vốn sở hữu của mình và bất kỳ thông báo có liên quan nào. Khách hàng cũng được cảnh báo rằng vào thời điểm mức ký quỹ của họ giảm xuống dưới 30%, nền tảng sẽ tự động thanh toán các vị thế giao dịch của họ.

Liên hệ

Khi bạn không chắc chắn về điều gì hoặc muốn yêu cầu thêm thông tin, chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/5.