Giao dịch mang tính mạo hiểm và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

Forex

Forex (FX) là thị trường toàn cầu về giao dịch các loại tiền tệ. FX là một thị trường OTC (Giao dịch Qua Quầy) nơi cung và cầu về các loại tiền tệ nhất định được khớp với nhau. Thị trường này không phải thị trường địa phương và bao gồm các mạng lưới được liên kết với hệ thống điện tử của các ngân hàng, cho phép thị trường giao dịch 24/5. Mỗi ngày tại thị trường FX, có hơn 5 ngàn tỷ đô la đang được giao dịch và điều đó biến nó thành thị trường lớn nhất và thanh khoản tốt nhất thế giới.

FX cung cấp thông tin khả dụng cho bất kỳ ai tại bất kỳ thời điểm nào và đó là cách thức tạo ra sự công bằng về cơ hội trong thị trường FX. Hơn nữa, sự xuất hiện của các công nghệ và hệ thống thông tin mới đã mở rộng thị trường này đến các nhà đầu tư nhỏ hơn, vì các mức chênh lệch đã giảm đáng kể.

MetaTrader 5

InstrumentTypical Spread (in pips)**Leverage (up to)Value of 1 lotMinimum tradeTrading hours (GST)
EUR/USD31:500100.0000.0124h
GBP/USD31:500100.0000.0124h
USD/JPY31:500100.0000.0124h
USD/CHF3.51:500100.0000.0124h
NZD/USD41:500100.0000.0124h
AUD/USD41:500100.0000.0124h
USA/CAD41:500100.0000.0124h
EUR/CHF41:500100.0000.0124h
EUR/JPY41:500100.0000.0124h
EUR/GBP41:500100.0000.0124h
NZD/JPY71:500100.0000.0124h
NZD/CHF101:500100.0000.0124h
NZD/CAD101.500100.0000.0124h
AUD/CAD101:500100.0000.0124h
CAD/CHF101:500100.0000.0124h
CAD/JPY61:500100.0000.0124h
AUD/CHF101:500100.0000.0124h
EUR/CAD91:500100.0000.0124h
AUD/JPY51:500100.0000.0124h
GBP/CHF81:500100.0000.0124h
EUR/AUD91:500100.0000.0124h
CHF/JPY61:500100.0000.0124h
GBP/JPY71:500100:0000.0124h
EUR/TRY301:500100.0000.0124h
USD/TRY301:500100.0000.0124h
EUR/NZD201:500100.0000.0124h
USD/MXN1501:500100.0000.0124h
USD/ZAR2501:500100.0000.0124h
GBP/NZD251:500100.0000.0124h
GBP/AUD101:500100.0000.0124h
AUD/NZD201:500100.0000.0124h
USD/HUF2501:500100.0000.0124h
EUR/HUF2501:500100.0000.0124h
EUR/NOK2501:500100.0000.0124h
USD/NOK2501:500100.0000.0124h
EUR/SEK2501:500100.0000.0124h
USD/SEK2501:500100.0000.0124h
GBP/SEK2501:500100.0000.0124h
NOK/SEK901:500100.0000.0124h
EUR/CZK2001:500100.0000.0124h
USD/CZK2001:500100.0000.0124h
EUR/PLN2501:500100.0000.0124h
USD/PLN2501:500100.0000.0124h
USD/DKK401:500100.0000.0124h
EUR/DKK401:500100.0000.0124h
USD/RUB200001:500100.0000.0110:30-23:00
AUD/SGD101:500100.0000.0124h
CHF/HUF2301:500100.0000.0124h
EUR/HKD501:500100.0000.0124h
EUR/SGD101:500100:0000.0124h
GBP/CAD91:500100:0000.0124h
GBP/NOK2501:500100.0000.0124h
GBP/PLN2501:500100.0000.0124h
GBP/SGD221:500100.0000.0124h
SGD/JPY501:500100.0000.0124h
TRY/JPY801:500100.0000.0124h
USD/CNH301:500100:0000.0124h
USD/HKD301:500100.0000.0124h
USD/SGD91:500100.0000.0124h
ZAR/JPY501:500100:0000.0124h
GBP/DKK401:500100:0000.0124h
EUR/RUB200001:500100.0000.0110:30-23:00

Liên hệ

Khi bạn không chắc chắn về điều gì hoặc muốn yêu cầu thêm thông tin, chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/5.