Giao dịch mang tính mạo hiểm và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

Chỉ số

Là cách thức hữu ích để đầu cơ tại các thị trường chứng khoán hàng đầu thế giới, các chỉ số chứng khoán là các mức giá trung bình của các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán, tạo cơ hội đầu tư đòn bẩy trên khắp các thị trường vốn toàn cầu.

Bắt đầu giao dịch các chỉ số tại GULF BROKERS LTD và mở rộng danh mục đầu tư của bạn. Các chỉ số trên thế giới là một phần vô cùng quan trọng của các thị trường tài chính, đại diện cho các loại cổ phiếu hàng đầu của sàn giao dịch cụ thể. Giá trị của mỗi chỉ số giao ngay tăng khi giá trị cổ phiếu của công ty tương ứng tăng, trong khi mức giá của cổ phiếu giảm cũng sẽ dẫn đến việc giảm giá của chỉ số cụ thể.

MetaTrader 5

InstrumentLot sizeTypical Spread (in pips)Trading hours (GST)
Australia 200Value of cash contract824 hours with break from 09:30 am to 10:10 am and from 24:00 pm to 02:50 am
Euro 50Value of cash contract510:00 am - 12:00 pm
France 40Value of cash contract1024 hours with break from 00:15 am to 00:30 am and from 01:00 am to 02:00 am
German 30Value of cash contract2024 hours with break from 00:15 am to 00:30 am and from 01:00 am to 02:00 am
Hong Kong 50Value of cash contract5024 hours with break from 08:00 amnto 09:00 am, from 12:30 pm to 01:15 pm and from 7:45 pm to 05:15 am
.DE30_Value of 25 future contracts2010:00 am – 00:00 am
Spain 35Value of cash contract2010:00 am - 12:00 pm
Swiss 20Value of cash contract1011:00 am - 07:30 pm
UK 100Value of cash contract524 hours with break from 00:15 amnto 00:30 am
US 500Value of cash contract224 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
.US500_Value of 50 future contracts224 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
US Dow JonesValue of cash contract2024 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
US NasdaqValue of cash contract224 hours with break from 00:15 amnto 00:30 am
.US30_ tValue of 5 future contracts2024 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn

Liên hệ

Khi bạn không chắc chắn về điều gì hoặc muốn yêu cầu thêm thông tin, chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/5.