Giấy phép và Quyền hạn: GULF BROKERS LTD. là một công ty trách nhiệm hữu hạn được quản lý như Công ty Môi giới Chứng khoán thuộc Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính (“FSA”) với giấy phép số SD013 để thực hiện một số loại hình kinh doanh đầu tư tài chính nhất định theo Đạo luật Chứng khoán Seychelles 2007.
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy hàm chứa mức độ rủi ro cao có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất của khoản đầu tư trong quá khứ không phải là định hướng cho hiệu quả của nó trong tương lai.

Các khoản đầu tư, hoặc thu nhập từ các khoản đầu tư có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Bạn có thể không nhận lại được số tiền bạn đã đầu tư. Tất cả các ý kiến, tin tức, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trong kênh liên lạc và trên trang web của chúng tôi được cung cấp dưới dạng nhận định chung về thị trường và không chứa lời khuyên về đầu tư, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc gợi ý mua bán các công cụ tài chính bất kỳ hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính khác.