Mapanganib ang pakikipagkalakalan at maaaring nasa panganib ang iyong buong puhunan

Kayo ba ay pinapangasiwaang broker?

Ang GULF BROKERS LTD ay isang kumpanyang limitado ang pananagutan na inkorporada at lisensiyado sa ilalim ng mga batas ng Financial Service Authority upang gumawa ng ilang mga kategorya ng negosyong pinansiyal na pamumuhunan ayon sa pinapayagan sa ilalim ng lisensiya Blg. SD013.

Ligtas ba ang salapi namin sa GULF BROKERS?

Ang GULF BROKERS LTD ay may napakahusay na pangkat ng mga eksperto sa pangangasiwa ng panganib na nakapagpatupad na ng malakas na mga patakaran sa pangangasiwa ng panganib sa bawat yugto ng modelo sa negosyo na ginagalawan ng GULF BROKERS LTD.

Paano ako makapagbubukas ng account sa GULF BROKERS?

Pakibisita ang sumusunod na website www.gulfbrokers.com at piliin ang opsyong Open Live Account. Dadalhin ka nito sa aming account opening page, pakipunuan ang form na ito at sundin ang mga tagubilin na tatanggapin mo sa iyong nakarehistrong e-mail.

Ano ang MyGULFBROKERS?

Ang MyGULFBROKERS ay isang online portal na dinisenyo upang magdeposito ng mga pondo, humiling ng pagkuha, suriin ang mga balanse at posisyon, humiling ng pagbubukas o pagsasara ng posisyon, humiling ng paglalagay ng bagong order o pagkansela sa isang luma at maraming iba pa.

Ano ang mga dokumentong kailangan sa pagbubukas ng account?

Pangkalahatan, humihingi kami ng patunay ng pagkatao at patunay ng address. Para sa patunay ng address tinatanggap namin ang orihinal na bill ng kuryente, bill ng tubig at sewerage , internet bill, landline bill o bank statement na nakalagay ang iyong pangalan at address. Para sa patunay ng pagkatao tinatanggap namin ang ibinigay ng gobyerno na identity cards gaya ng passport, driving license, national ID.

Gaano katagal ang pagpapatunay sa dokumento?

Sinisikap naming maproseso ang pagpapatunay sa dokumento sa madaling panahon. Maaaring abutin ng 3 oras hanggang 48 oras sa pinakamatagal bago mapatunayan ang dokumento sa back-office department at pagtibayin ng regulatory compliance department.

Kontakin kami

Sa tuwing hindi ka sigurado sa isang bagay o nangangailangan lamang ng ilang impormasyon, narito kami para sa iyo. Huwag mag-atubiling kontakin kami. Mayroon kaming 24/5 na customer support.