ประเภทบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์กัลฟ์ให้บริการบัญชีดังต่อไปนี้แก่ลูกค้า:

  • ค่าสเปรดแบบลอยตัว (ในช่วงสถานการณ์ทั่วไป)*; อาจมีบางสถานการณ์ที่เงื่อนไขของตลาดทำให้ค่าสเปรดกว้างขึ้นหรือแคบลงกว่าค่าสเปรดในช่วงสถานการณ์ทั่วไป
  • เลือกลงทุนในตราสารทางการเงินหลากหลายรูปแบบ (ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น, ดัชนี)
  • ซื้อขายในขนาดล็อตมาตรฐาน
  • สเปรดเริ่มต้นจาก 3 Pip ในสกุลเงินยูโรดอลลาร์

ตราสารทางการเงิน:

รายการเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมดมีอยู่ข้างๆ สินทรัพย์อ้างอิงและตลาดซื้อขายซึ่งเป็นที่ที่สามารถดูสินทรัพย์ที่กำลังทำการซื้อขายได้

การแจ้งเตือนระดับเงินประกัน

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนจากแพลตฟอร์มให้ฝากเงินประกันเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อมีระดับมาร์จิ้นใกล้ถึง 50% ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนให้เพิ่มเงินประกันก็ต่อเมื่อได้ลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของตนเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำให้ลูกค้าลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของตนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตามตราสารทุนของตนและประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ ลูกค้าจะได้รับการเตือนด้วยเช่นกันเมื่อระดับมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่า 30% ในขณะที่แพลตฟอร์มจะสะสางคำสั่งซื้อขายต่างๆ ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ค่ารักษาบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ กัลฟ์ จำกัด ขอแนะนำเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาบัญชีรายเดือนของบัญชีเพื่อการซื้อขายปัจจุบันและบัญชีเพื่อการซื้อขายใหม่ทั้งหมดเดือนละ USD 10 (หรือเทียบเท่าตามสกุลเงิน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
จะเก็บค่ารักษาบัญชีหากบัญชีเพื่อการซื้อขายของคุณไม่มีการเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมใดๆ (ฝากเงิน ถอนเงิน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนหรือนานกว่า
ในกรณีนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กัลฟ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ารักษาบัญชีรายเดือนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการใช้บัญชีเพื่อการซื้อขายของคุณให้ต่อเนื่อง
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงการให้บริการลูกค้า มาตรา 9 คุณตกลงยินยอมว่าคุณจะรับผิดชอบและจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่แจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว และบริษัทหลักทรัพย์ กัลฟ์ จำกัด อาจหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากกองทุนใดก็ได้ที่เราถืออยู่ในนามของคุณ