วิธีที่ได้ผลในการเก็งกำไรในตลาดการเงินชั้นนำระดับโลก ดัชนีราคาหุ้นคำนวณโดยการถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สร้างโอกาสทางการซื้อขายแบบอัตราทดในตลาดตราสารทุนทั่วโลก

เริ่มดัชนีการซื้อขายที่นี่ บริษัทหลักทรัพย์ กัลฟ์ จำกัด และขยายพอร์ตการลงทุนของคุณ ดัชนีโลกเป็นส่วนที่สำคัญในตลาดการเงินอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นตัวแทนหุ้นชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ มูลค่าดัชนีแต่ละจุดเพิ่มขึ้นขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามเมื่อราคาหุ้นลดลงก็จะส่งผลให้ดัชนีหุ้นนั้นๆ มีมูลค่าลดลงด้วยเช่นกัน

InstrumentLot sizeTypical Spread (in pips)Trading hours (GST)
Australia 200Value of cash contract824 hours with break from 09:30 am to 10:10 am and from 24:00 pm to 02:50 am
Euro 50Value of cash contract510:00 am - 12:00 pm
France 40Value of cash contract1024 hours with break from 00:15 am to 00:30 am and from 01:00 am to 02:00 am
German 30Value of cash contract2024 hours with break from 00:15 am to 00:30 am and from 01:00 am to 02:00 am
Hong Kong 50Value of cash contract5024 hours with break from 08:00 amnto 09:00 am, from 12:30 pm to 01:15 pm and from 7:45 pm to 05:15 am
.DE30_Value of 25 future contracts2010:00 am – 00:00 am
Spain 35Value of cash contract2010:00 am - 12:00 pm
Swiss 20Value of cash contract1011:00 am - 07:30 pm
UK 100Value of cash contract524 hours with break from 00:15 amnto 00:30 am
US 500Value of cash contract224 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
.US500_Value of 50 future contracts224 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
US Dow JonesValue of cash contract2024 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn
US NasdaqValue of cash contract224 hours with break from 00:15 amnto 00:30 am
.US30_ tValue of 5 future contracts2024 hours with break from 11:15 pmnto 11:30 pm and from 10:15 am to 01:00 amn

ทันทีหลังจากที่คุณเปิดหรือปิดโพสิชั่นซื้อขาย การกระจายหุ้นจะถูกหักจากบัญชีของคุณซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาประมูลกับราคาเสนอปัจจุบัน โปรดทราบ: บริษัทหลักทรัพย์ กัลฟ์ จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการขยายการกระจายหุ้นตามดุลพินิจ ลดLeverage กำหนดวงเงินสูงสุดของคำสั่งซื้อและการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าทั้งหมด อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์ กัลฟ์ จำกัดยังขอสงวนสิทธิ์เพิ่มมาร์จินในกรณีที่สภาวะตลาดจำเป็นต้องปฏิบัติเช่นนั้น.

Trade on Demo

เรียนรู้วิธีการซื้อขายโดยใช้บัญชีทดลอง

สำรวจโลกการเงินอันเต็มไปด้วยโอกาสทางการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจ มาเรียนรู้วิธีการซื้อขายโดยใช้บัญชีทดลอง และเพิ่มพูนประสบการณ์ซื้อขายที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องการลงทุนได้รวดเร็วขึ้น เมื่อคุณมีประสบการณ์คุณจะสามารถตอบสนองความเคลื่อนไหวสำคัญๆ ในตลาดซึ่งจะทำให้คุณติดตามความผันผวนในแนวโน้มตลาด

แพลทฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 5

  • แพลตฟอร์มตลาดที่หลากหลายสอดรับกับอุปสงค์ของบริษัทหลักทรัพย์และอุปทานของผู้ค้า
  • A new, trading system with high
    productivity and flexibility
  • ใหม่! สัมผัสประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นและพัฒนาขึ้นมาใหม่
เพิ่มเติมบน Meta Trader 5
MetaTrader 5 Devices