Adakah anda seorang broker yang diselia?
GULF BROKERS LTD ialah sebuah syarikat liabiliti terhad yang ditubuhkan dan dilesenkan di bawah undang-undang Penguasa Perkhidmatan Kewangan untuk menjalankan kategori-kategori tertentu perniagaan pelaburan kewangan sebagai mana dibenarkan di bawah lesen No. SD013.
Adakah wang kami selamat dengan GULF BROKERS?
GULF BROKERS LTD mempunyai pasukan pakar pengurusan risiko yang melaksanakan dasar pengurusan risiko yang kuat pada setiap peringkat model perniagaan yang dioperasikan di GULF BROKERS LTD.
Bagaimanakah cara untuk membuka akaun dengan GULF BROKERS?
Sila lawati laman sesawang berikut www.gulfbrokers.com dan pilih pilihan Buka Akaun Langsung. Ini akan membawa anda ke halaman membuka akaun kami, sila isi borang ini dan ikuti arahan yang diterima melalui emel berdaftar anda.
Apakah itu MyGULFBROKERS?
MyGULFBROKERS ialah portal atas talian yang direka untuk mendepositkan dana, meminta pengeluaran, menyemak baki dan posisi, meminta posisi pembukaan dan penutupan, meminta menempatkan pesanan baharu atau membatalkan pesanan lama dan banyak lagi.
Apakah dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun?
Kebiasaannya, kami memerlukan bukti pengenalan dan bukti alamat. Untuk bukti alamat, kami menerima bil elektrik, bil air dan pembetungan, bil internet, bil talian tetap atau penyata bank asal yang menunjukkan nama dan alamat anda. Untuk bukti identiti, kami menerima kad identiti yang dikeluarkan oleh kerajaan seperti pasport, lesen memandu dan kad pengenalan.
Berapa lamakah masa diambil untuk pengesahan dokumen?
Kami menyasarkan untuk memproses pengesahan dokumen secepat mungkin. Ia mungkin mengambil masa 3 hingga maksimum 48 jam sebelum dokumen disahkan oleh jabatan ruang peralatan dan diluluskan oleh jabatan kepatuhan kawal selia.