Untuk mengakses pendaftaran, anda perlu menghidupkan kuki pada penyemak imbas anda.

1. Maklumat am

0%

?
MAKLUMAT

Jika perkhidmatan kami diperkenalkan kepada anda oleh Rakan Kongsi kami, sila nyatakan nama atau kod beliau.

2. Maklumat peribadi selanjutnya

0%

3. MAKLUMAT KAWAL SELIA

0%

?
MAKLUMAT

Sumber utama pendapatan atau kekayaan, berdasarkan aktiviti utama Klien.

?
MAKLUMAT

Pelaburan peribadi bermaksud pelaburan risiko rendah, dengan jangkaan pulangan rendah, seperti dalam julat 4 hingga 12% setahun.

Pelaburan ramalan bermaksud pelaburan dengan risiko yang nyata, dengan jangkaan keuntungan yang banyak, seperti lebih daripada 20% setahun.

Pelaburan perlindungan nilai adalah untuk mengurangkan pegangan kewangan tertentu dengan melaburkannya ke dalam dua intrumen kewangan, yang perkembangan pasarannya adalah bertentangan fakta seperti opsyen dan kontrak masa depan.

Pelaburan pengekalan modal adalah di mana anda tidak mahu mengambil risiko kerugian modal yang dilaburkan

?
MAKLUMAT

Nilai bersih ditakrifkan sebagai perbezaan di antara aset dan liabiliti Klien. Nilai ini merujuk kepada kedudukan ekonomi dan dalam jumlah tertentu wang yang dibelanjakan oleh individu selepas melakukan semua tolakan. Jika dalam entiti perundangan, nilai ini ialah nilai semua aset tolak semua liabiliti dalam satu penyata kewangan.

Aset individu biasanya termasuk tunai atau bersamaan dengannya, seperti hartanah seperti rumah atau kereta, akaun pelaburan, sebarang harta bernilai seperti barang kemas atau barangan antik. Jika merupakan Syarikat, ianya ialah hartanah, inventori, bahan mentah, loji, peralatan, mesingan atau bangunan.

Liabiliti ialah wang yang terhutang dengan orang lain, seperti kad kredit atau hutang bank, bon, nota janji, gadai janji, bayaran belum lunas kepada pembekal atau barisan kredit di bank dsb.

4. Maklumat Perdagangan dan Kawal Selia

0%

?
MAKLUMAT

Negara tempat anda membayar cukai pendapatan.

?
MAKLUMAT

Nombor Pengenalan Cukai (TIN).

lagi maklumat

AMARAN RISIKO

I understand that leverage trading involves complex Financial instruments with significant risk of loss, and may not be appropriate for me because I may not have the necessary experience or knowledge to understand the risks involved. I have read and understood the information provided to me including, the Client Agreement, Complaints Policy, Conflict of Interest Policy, Order Execution Policy, Privacy Policy and Risk Disclosure and I would like to proceed with my opening of a trading account. I further represent that I will notify GULF BROKERS LTD of any material changes to this Individual Account Opening Form in writing.

ANDA TIDAK SEPATUTNYA MENANDATANGANI BORANG PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN INDIVIDU SECARA ELEKTRONIK JIKA ANDA TIDAK PASTI AKAN SIFAT RISIKO YANG TERLIBAT DALAM PERDAGANGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN GULF BROKERS.

TRANSAKSI BERMARGIN MEMBAWA RISIKO TAHAP TINGGI KEPADA MODAL ANDA. ANDA BERKEMUNGKINAN RUGI LEBIH DARIPADA PELABURAN AWAL ANDA. SEBELUM MENGHANTAR BORANG PEMBUKAAN AKAUN KORPORAT INI, UNTUK MANFAAT DAN PERLINDUNGAN ANDA SENDIRI, ANDA PERLU MEMBACA PERJANJIAN KLIEN BROKER, DASAR ADUAN, DASAR KONFLIK KEPENTINGAN, DASAR PELAKSANAAN PESANAN, DASAR PRIVASI DAN PEMBAYARAN BALIK DAN PENYATA PENDEDAHAN RISIKO.

KAMI SANGAT MEREKOMENDASIKAN BAHAWA ANDA MENJAGA ATAU MENERIMA COPY DOKUMEN DENGAN SEMUA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DAN MENERBITKAN SELURUHNYA. KAMI SELANJUTKAN MEREKOMENDASIKAN BAHAWA ANDA TETAPI MENGURUSKAN LAMAN WEB KAMI UNTUK APAPUN UPDATE UNTUK DOKUMEN YANG DIMINTA.

JIKA TERDAPAT SEBARANG PERKARA DI DALAM DOKUMEN YANG DIRUJUK DI ATAS YANG TIDAK DIFAHAMI, SILA HUBUNGI KAMI.

5. Pematuhan

0%

Anda boleh menarik dan melepaskan fail anda di sini.

Click me to remove the file.

Anda boleh menarik dan melepaskan fail anda di sini.

Click me to remove the file.
?
MAKLUMAT

Sila sediakan salah satu yang berikut yang telah dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) bulan terakhir.

Hubungi kami

Bila-bila masa anda tidak pasti akan sesuatu atau hanya memerlukan beberapa maklumat, kami di sini untuk anda. Jangan teragak-agak untuk menghubungi kami. Kami menyediakan sokongan pelanggan 24/5.