Mga uri ng accounts: Ang GULF BROKERS ay nagbibigay sa mga Kliyente nito ng mga sumusunod:

  • Floating (karaniwan) spread; maaaring may mga pagkakataon na ang mga kondisyon sa merkado ay magpalawak o magpaikli sa spreads kumpara sa karaniwang spreads
  • Maraming uri ng instrumentong pangkalakalan (FOREX, MGA KALAKAL, MGA SAPI, MGA INDEKS)
  • Makipagkalakalan gamit ang pamantayang sukat ng mga lote
  • Spreads na nagsisimula sa 3 pips sa Euro Dollar

Mga Instrumento:

Ang buong listahan ng magagamit na mga instrumento sa pangangalakal kaagapay ang batayang ari-arian at ang Exchange kung saan kinakalakal ang ari-ariang ito ay makikita rito.

Ang Margin Call

Sa 50% margin level bababalaan ng platform ang kliyente, na papalapit sila sa awtomatikong likidasyon ng kanilang posisyon. Tatanggap lamang ng awtomatikong margin call na babala ang mga kliyente kung naka-log in sila sa kanilang trading platform. Kaya pinapayuhan ang mga kliyente na regular na mag-log in sa kanilang trading platform upang matiyak na nasusubaybayan nila ang kanilang Equity at anumang kaugnay na mga abiso. Binababalaan din ang mga kliyente na sa sandaling ang kanilang margin level ay bumagsak sa ilalim ng 30%, awtomatikong lilikadahin ng platform ang kanilang mga posisyon.

Bayad sa Pagmimintina sa Ika

1 ng Abril, 2019, Ang Gulf Brokers Ltd. ay mag-uumpisa ng buwanang Bayad sa Pagmimintina ng 10 dolyar (o katumbas ng pera) para sa mga kasalukuyan at bagong account pangkalakal. Ang Bayad sa Pagmimintina ay sisingilin kung walang anumang transaksyon (mga deposito, pagkuha ng pera o aktibidades ng pangangalakal) sa iyong Account sa Pangangalakal para sa isang panahon ng hindi bababa sa isang (1) buwan o higit pa. Sa kasong ito, ang Gulf Brokers ay may karapatan na maningil ng buwanang bayad sa hindi pagiging aktibo kapalit ng pagkakaloob ng patuloy na paggamit ng iyong Account sa Pangangalakal. Base sa Termino at Kondisyon ng Mga Kasunduan sa Kliente, Seksyon 9, ikaw ay sumasang-ayon na ikaw ay mananagot at magbabayad ng naaangkop na bayad na palaging ipinapaalala sa iyo at ang Gulf Brokers ay ibabawas ang bayad mula sa mga pondo na hawak namin para sa iyo.