Ang GULF BROKERS ay isang kumpanyang limitado ang pananagutan at lisensiyado sa ilalim ng mga batas ng Financial Service Authority upang gampanan amg ilang mga kategorya ng negosyong pinansiyal na pamumuhunan ayon sa pinapayagan sa ilalim ng lisensiya Blg. SD013.
Ang kalakalan sa leverage products ay nagdadala ng mataas na antas ng panganib at maaaring hindi angkop para sa lahat ng namumuhunan. Ang nakalipas na ginawa ng isang pamumuhunan ay hindi gabay sa magagawa nito sa hinaharap.

Ang mga puhunan, o kita mula sa kanila, ay maaaring bumaba o tumaas. Maaaring hindi mo mabawi ang halaga na iyong pinamuhunan.
Ang lahat ng mga opinyon, balita, pag-aaral, presyo o iba pang impormasyon na nakapaloob sa website na ito ay ibinigay bilang pangkalahatang komentaryo sa merkado at hindi bilang payo sa pamumuhunan, ni hindi isang pangangalap o rekomendasyon upang bumili o magbenta ng anumang mga pinansiyal na instrumento o iba pang mga pinansiyal na produkto o serbisyo.